Regulamin sklepu

vandermoon.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.vandermoon.com jest Firma Vitberg Jacek Sikora, z siedzibą przy ul. Marcina Borelowskiego 29, 33 –300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 734-100-91-12, REGON: 490746866.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email shop@vandermoon.com, telefon: tel:+48 184423369. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego regulaminem.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty email.

4. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż mebli do vanów i camperów Van Der Moon oraz innych akcesoriów.

5. Produkty sklepu są nowe i wolne od wad.

6. Produkty są objęte roczną gwarancją, chyba że opis i dokumentacja przedmiotu stanowi inaczej.

7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 2. Realizacja zamówień oraz wysyłka

1. O ile aktualna oferta nie określa inaczej, koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Cena jest wiążącą dla obu stron w momencie złożenia zamówienia.

5. Aktualny termin realizacji zamówienia zostaje podany w trakcie składania zamówienia. 6. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego (23% VAT) 7. Forma płatności ustalana jest przez Klienta indywidualnie. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:imoje, przelew bankowy, szybkie przelewy, BLIK, Google Pay, Apple Pay i inne o ile dostępne są w metodach płatności przy realizacji zamówienia na stronie vandermoon.com.

§ 3. Dostawa

1. Na terenie Polski usługi transportowe świadczy firma GLS, przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska Global Express lub UPS. Firma transportowa może być inna o ile nie wpływa to na jakość i warunki usługi transportowej, a decyzję o tym podejmuje sprzedawca.

2. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca (sklep) nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu, czasie i w zakresie określonym w Polityce Prywatności dostępnej na stronie vandermoon.com.

4. Koszt dostawy, o ile nie jest darmowa, ponosi Klient i informacja o jego wysokości kalkulowana jest każdorazowo w koszyku zakupowym w oparciu o ilość i rodzaj dodanych produktów oraz aktualne cenniki firm wskazanych w pkt. 1, a wartość dostawy jest uwzględniana i wyszczególniania w dokumencie zakupu i zawierają się w kwocie od 10 do 600 zł w zależności od gabarytu, przesyłki poza granice Polski wyceniane są indywidualnie.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach Klienta z dnia 30 maja 2014r. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać na stronie vandermoon.com w zakładce zwroty i reklamacje.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być kompletny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru zwróconego przez Klienta.

5.Koszt przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

6. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni na zasadach określonych w par. 4.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności i formularzem reklamacji dostępnym do pobrania na stronie internetowej vandermoon.com.

2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Prawo do reklamacji przysługuje przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością na tych samych zasadach co Klientowi indywidualnemu w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru z opisem niezgodności.

4. Komunikacja i korespondencja w procesie reklamacyjnym prowadzona jest za pośrednictwem poczty e-mail shop@vandermoon.com lub pisemnie na adres korespondencyjny.

§ 6. Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku braku satysfakcji Klienta z usługi lub związku z zaniechaniem działań do których zobowiązany jest Sprzedawca, Klient w każdym przypadku uprawniony jest do wystąpienia z mediacją, skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr lub wystąpienia na drogę sądową przed sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy.

Regulamin obowiązuje od 20.12.2022

Product added to wishlist