§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.vandermoon.com jest Firma Vitberg Jacek Sikora, z siedzibą przy ul. Marcina Borelowskiego 29, 33 –300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 734-100-91-12, REGON: 490746866.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@vandermoon.com, telefon: tel:+48 184423369. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego regulaminem.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty email.

4. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż mebli do vanów i camperów Van Der Moon oraz innych akcesoriów.

5. Produkty sklepu są nowe i wolne od wad.

6. Produkty są objęte dwuletnią gwarancją.

7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 2. Realizacja zamówień oraz wysyłka

1. O ile aktualna oferta nie określa inaczej, koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Standardowe koszty wysyłki zaprezentowano w tabeli:

małe przesyłki do 30kg 16,00 zł
duże przesyłki do 90kg 109,00 zł
duże przesyłki ponad 90kg 159,00 zł

Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i prezentowane są w koszyku. 

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Cena jest wiążącą obie strony w momencie złożenia zamówienia.

7. Aktualny termin realizacji zamówienia zostaje podany w trakcie składania zamówienia. Dla produktów będących na stanie jest to do 5 dni roboczych.

8. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego (23% VAT)

9. Forma płatności ustalana jest przez Klienta indywidualnie. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a. Płatności internetowe PayU – Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

§ 3. Dostawa

1. Na terenie Polski usługi transportowe świadczy firma GLS, przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska Global Express. Firma transportowa może być inna o ile nie wpływa to na jakość i warunki usługi transportowej, a decyzję o tym podejmuje sprzedawca.

2. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca (sklep) nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.vitberg.pl

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być kompletny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta.

6. Jeżeli zwrot następuje z winy klienta, od zwracanej mu kwoty zostanie odliczona należność za wysyłkę.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Kolory na zdjęciach produktów mogą się różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. Prosimy pamiętać, że różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

Regulamin obowiązuje od 20.09.2021

Product added to wishlist

Administratorem danych osobowych Klientów strony Van der Moon jest Vitberg - Jacek Sikora